Atribuțiile Poliției Locale

Atribuțiile Poliției Locale

 

Având în vedere că am constatat că agenții de poliție locală din Ploiești, dar și din alte localități, nu cunosc ce atribuții legale obligatorii au, iar prin piețele orașelor (inclusiv în Ploiești) clanurile au pus stăpânire pe spațiile comerciale, pe tarabele piețelor, prin intimidare, prin revânzarea produselor (a se citi bișniță), prin șpăgile date, printr-o protecție în afara legii din partea unora, în timp ce bătrânii noștri sunt super controlați pentru un fir de ceapă, mărar sau pătrunjel (eu nu mai am bunici în viață, dar am văzut destule cazuri deranjante), consider că e necesar să știm cu toții atribuțiile legale ale acestor agenți (ar trebui să știe măcar agenții de poliție locală ce atribuții au, este o cerință de bun simț).

Este cel puțin deranjant să vedem cum unele clanuri pretind că sunt comercianți legali, cinstiți, dar nu au prețuri afișate și nici nu pot justifica proveniența mărfii, așa cum cer prevederile legale. Și prețurile diferă de la client la client. De exemplu, unii agenți de poliție beneficiază de gratuitate (unele voci ”răutăcioase” îi spun direct șpagă), ”cumpărând” marfă și ”uitând” să o mai plătească. Am depus și eu o sesizare în acest sens, înregistrată cu nr. 693 din 13.04.2018 la Poliția Locală Ploiești și aștept ca acești agenți, plătiți din banii publici, să-și facă datoria că până acum am observat că nu prea există rezultate vizibile.

Sunt probleme prea vechi ca să existe o explicație de genul că nu era cunoscută situația.

Așa cum am precizat și în sesizarea mea scrisă, rezultatul activității unei instituții se transpune în practică, nu prin postările efectuate pe site-ul instituției. Cetățenii ar trebui să laude instituția, nu să se laude instituția singură pe propriul site. Nu am găsit nici o prevedere legală în Legea poliției locale nr. 155/2010 în privința numărului de postări efectuate, dar am găsit atribuții pe care Poliția Locală ori nu le exercită, ori o face atât de rar încât rezultatul se încadrează la categoria ”marja de eroare”!

În Ploiești există clanuri care se ocupă cu furatul florilor din Cimitirul Viișoara (nu rezistă florile pe morminte mai mult de o oră, e păcat de ele să se ofilească degeaba, nu?) și repunerea lor la vânzare la doar câțiva metri de cimitirul Viișoara, într-un așa zis bazar, totul la vedere că doar nu stau ei să se ferească cât timp sunt sub protecție! Avem Poliție, avem Poliție Locală, avem Jandarmerie, avem de toate pentru toți, dar, în fapt, nici o instituție nu-și face datoria!

Avem clanuri de țigani care fac scandal public, care amenință, care vând ilegal o marfă a cărei proveniență nu o știe nimeni, care își arată părțile intime fără jenă tuturor (la ofertă, așa cum e cazul numitei teodor raisa ioana și a rudelor sale), agenți de constatare care să-și facă datoria NU avem! Deși avem Legea poliției locale nr. 155/2010, lege care nu prevede ceea ce face agentul de poliție locală Matei Sorin din Ploiești: sancționarea abuzivă a persoanelor în vârstă și a celor cu dizabilități.

      

Astfel, Legea poliției locale nr. 155/2010 prevede, printre altele:

Art. 1. din Legea poliției locale nr. 155/2010:

”(1) Poliția locală se înființează în scopul exercitării atribuțiilor privind apărarea drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanei, a proprietății private și publice, prevenirea și descoperirea infracțiunilor, în următoarele domenii:

 1. a) ordinea și liniștea publică, precum și paza bunurilor;
 2. b) circulația pe drumurile publice;
 3. c) disciplina în construcții și afișajul stradal;
 4. d) protecția mediului;
 5. e) activitatea comercială;
 6. f) evidența persoanelor;
 7. g) alte domenii stabilite prin lege.

(2) Poliția locală își desfășoară activitatea pe baza principiilor: legalității, încrederii, previzibilității, proximității și proporționalității, deschiderii și transparenței, eficienței și eficacității, răspunderii și responsabilității, imparțialității și nediscriminării.”

 

Art. 2. alin. (1): Poliția locală își desfășoară activitatea:

 1. a) în interesul comunității locale, exclusiv pe baza și în executarea legii, precum și a actelor autorității deliberative și ale celei executive ale administrației publice locale;
 2. b) în conformitate cu reglementările specifice fiecărui domeniu de activitate, stabilite prin acte administrative ale autorităților administrației publice centrale și locale.

(2) Poliția locală comunică, de îndată, organelor abilitate datele cu privire la aspectele de încălcare a legii, altele decât cele stabilite în competența sa, de care a luat cunoștință cu ocazia îndeplinirii misiunilor și activităților specifice.

(3) În exercitarea atribuțiilor ce îi revin, poliția locală cooperează cu unitățile, respectiv cu structurile teritoriale ale Poliției Române, ale Jandarmeriei Române, ale Poliției de Frontieră  Române și ale Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, cu celelalte autorități ale administrației publice centrale și locale și colaborează cu organizații neguvernamentale, precum și cu persoane fizice și juridice, în condițiile legii.

(4) Poliția locală solicită intervenția unităților/structurilor teritoriale competente ale Poliției Române sau ale Jandarmeriei Române pentru orice alte situații ce excedează atribuțiilor ce îi revin, potrivit prezentei legi.

(5) Poliția locală poate încheia cu alte autorități și instituții publice protocoale de cooperare având ca obiect detalierea modalităților prin care, în limitele competențelor legale ale fiecărei structuri, acestea își oferă sprijin în îndeplinirea activităților sau a misiunilor specifice.

Atribuțiile poliției locale sunt stabilite în Capitolul III. Astfel:

 

Atribuțiile în domeniul ordinii și liniștii publice, precum și al pazei bunurilor, ale poliției locale sunt prevăzute în cuprinsul art. 6 din Legea poliției locale nr. 155/2010.

Cele din domeniul circulației pe drumurile publice sunt prevăzute în art. 7, din domeniul disciplinei în construcții și al afișajului stradal în art. 8, iar cele din domeniul protecției mediului în art. 9 al Legii nr. 155/2010.

 

În domeniul activității comerciale, conform art. 10, poliția locală are următoarele atribuții:

 1. a) acționează pentru respectarea normelor legale privind desfășurarea comerțului stradal și a activităților comerciale, respectiv a condițiilor și a locurilor stabilite de autoritățile administrației publice locale;
 2. b) verifică legalitatea activităților de comercializare a produselor desfășurate de operatori economici, persoane fizice și juridice autorizate și producători particulari în piețele agroalimentare, târguri și oboare, precum și respectarea prevederilor legale de către administratorii piețelor agroalimentare;
 3. c) verifică existența la locul de desfășurare a activității comerciale a autorizațiilor, a aprobărilor, a documentelor de proveniență a mărfii, a buletinelor de verificare metrologică pentru cântare, a avizelor și a altor documente stabilite prin legi sau acte administrative ale autorităților administrației publice centrale și locale;
 4. d) verifică respectarea normelor legale privind comercializarea obiectelor cu caracter religios;
 5. e) verifică respectarea normelor legale privind amplasarea materialelor publicitare și a locurilor de comercializare a produselor din tutun și a băuturilor alcoolice;
 6. f) verifică respectarea prevederilor legale privind orarul de aprovizionare și funcționare al operatorilor economici;
 7. g) identifică mărfurile și produsele abandonate pe domeniul public sau privat al unității administrativ-teritoriale și pe raza sectoarelor municipiului București sau pe spații aflate în administrarea autorităților administrației publice locale ori a altor servicii/instituții de interes local și aplică procedurile legale de ridicare a acestora;
 8. h) verifică respectarea regulilor și normelor de comerț și prestări de servicii stabilite prin acte normative în competența autorităților administrației publice locale;
 9. i) cooperează și acordă sprijin autorităților de control sanitar, de mediu și de protecție a consumatorilor în exercitarea atribuțiilor de serviciu specifice domeniului de activitate al acestora;
 10. j) verifică respectarea obligațiilor ce revin operatorilor economici cu privire la afișarea prețurilor, a produselor comercializate și a serviciilor și sesizează autoritățile competente în cazul în care identifică nereguli;
 11. k) verifică și soluționează, în condițiile legii, petițiile primite în legătură cu actele și faptele de comerț desfășurate în locuri publice cu încălcarea normelor legale;
 12. l) constată contravenții și aplică sancțiuni pentru încălcarea normelor legale specifice realizării atribuțiilor prevăzute la lit. a)-j), stabilite în sarcina autorităților administrației publice locale.”

Atribuțiile Poliției Locale în domeniul evidenței persoanelor sunt stabilite prin art. 11 din Legea nr. 155/2010.

 

Art. 12. – ”În cazul infracțiunilor flagrante, personalul poliției locale imobilizează făptuitorul, ia măsuri pentru conservarea locului faptei, identifică martorii oculari, sesizează imediat organele competente și predă făptuitorul, pe bază de proces-verbal, în vederea continuării cercetărilor.”

Consider că România nu poate fi un stat de drept, un stat civilizat, fără funcționarea eficientă a instituțiilor sale. Este datoria fiecărui cetățean să solicite și Poliției Locale să-și facă datoria, conform tuturor atribuțiilor sale legale, în cazul în care ne dorim un astfel de stat.

Aveți și un clip al unui cetățean al Ploieștiului ca exemplu de comerț ilegal și refuz al Poliției Locale Ploiești de a-și îndeplini atribuțiile legale, aici.

 

 

O zi frumoasă, oameni buni!

13 aprilie 2018

Mihai Florian Dumitrescu

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *