Cererea în anularea ordonanţei de plată

erere in anulare ordonanta de plata

Ordonanţa de plată reprezintă o opţiune mult mai rapidă de a acţiona în instanţă un debitor care refuză să-şi achite datoria, procedura fiind reglementată prin art. 1014-1025 Cod de Procedură Civilă.

Ordonanţa de plată este executorie, conform art. 1025 Cod de Procedură Civilă, chiar dacă este atacată cu cerere în anulare şi are autoritate de lucru judecat provizorie până la soluţionarea cererii în anulare. Ordonanţa de plată devine definitivă ca urmare a neintroducerii sau respingerii cererii în anulare. Dispoziţiile art. 637 rămân aplicabile.

Împotriva ordonanţei de plată prevăzute la art. 1022 alin. (1) şi (2) Cod de Procedură Civilă, debitorul poate formula cerere în anulare în termen de 10 zile de la data înmânării sau comunicării acesteia, conform art. 1024 alin. (1) Cod de Procedură Civilă.

Cererea în anulare poate fi introdusă şi de către creditor împotriva încheierilor prevăzute la art. 1021 alin. (1) și (2), precum și împotriva ordonanței de plată prevăzute la art. 1022 alin. (2), în termenul prevăzut la alin. (1).

Prin cererea în anulare nu se pot invoca foarte multe aspecte, putându-se invoca numai nerespectarea cerințelor prevăzute pentru emiterea ordonanței de plată, precum și, dacă este cazul, cauze de stingere a obligației ulterioare emiterii ordonanței de plată, dispozițiile art. 1021 Cod de Procedură Civilă cu privire la contestarea creanţei aplicându-se în mod corespunzător.

Cererea în anulare va fi soluţionată de către instanța care a pronunțat şi ordonanța de plată, dar în complet format din 2 judecători.

De reţinut faptul că această cerere în anulare nu suspendă executarea, suspendarea putând fi încuviințată, la cererea debitorului, dar numai cu dare de cauțiune, al cărei cuantum va fi fixat de instanță.

Dacă instanța învestită admite, în tot sau în parte, cererea în anulare, aceasta va anula ordonanța, în tot sau, după caz, în parte, pronunțând o hotărâre definitivă, prevederile art. 1021 alin. (3) Cod de Procedură Civilă și ale art. 1022 alin. (2) aplicându-se în mod corespunzător.

În cazurile prevăzute la alin. (2) cu privire la cererea în anulare introdusă de către creditor împotriva încheierilor prevăzute la art. 1021 alin. (1) şi (2), precum şi împotriva ordonanţei de plată prevăzute la art. 1022 alin. (2), dacă instanța învestită admite cererea în anulare, va pronunța o hotărâre definitivă prin care va emite ordonanța de plată, dispozițiile art. 1022 Cod de Procedură Civilă aplicându-se în mod corespunzător.

Se vor depune înscrisuri ca probe, ca şi în cazul ordonanţei de plată, putându-se solicita judecarea cauzei în lipsă, în conformitate cu art. 411 alin. (1) pct. 2 din Codul de Procedură Civilă.

Taxa judiciară de timbru este în cuantum de 200 lei, în conformitate cu dispoziţiile art. 6 alin. (2) din O.U.G. nr. 80/2013, acelaşi cuantum ca şi în cazul ordonanţei de plată.

Hotărârea judecătorească prin care a fost respinsă cererea în anulare este definitivă.

Aveţi aici un model de Cerere in anularea ordonantei de plata.

Multă baftă!

30.01.2019, Mihai Florian Dumitrescu

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *